Länkar

Myndighet
Försakringskassan
www.forsakringskassan.se

Handikappsombudsmannen
www.ho.se

SKL - Sveriges kommuner och landsting
www.skl.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Arbetsmiljöverket
www.av.se


Forum
Funktionshinder.se
Är tänkt som en mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder.
www.funktionshinder.se

Personligassistent.com
En mötesplats för personliga assistenter, för att sprida information till personliga assistenter och erbjuda dem en plats att diskutera sina erfarenheter.
www.personligassistent.com


Råd & Rön
LaSSe Brukarstödscenter
LaSSe Brukarstödcenter arbetar med rådgivning till personer med fysiska funktionsnedsättningar och flerfunktionshinder på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
www.lassekoop.se

BOSSE kunskapscenter
Att komma till BOSSE innebär att du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med att finna lösningar på besvärliga situationer som uppstår i samband med funktionsnedsättningen.
www.bosse-kunskapscenter.se


Rehabilitering
Vintersol
Rehabilitering utomlands, s.k. klimatvård eller utlandsvård, är för många synonymt med Vintersol på Teneriffa.
www.vintersol.com


Förbund
Handikappsombudsmannen
Arbetar för dig som har funktionshinder. HO:s främsta uppgift är att bekämpa diskriminering.
www.ho.se

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information.
www.rbu.se

Handikappförbunden
Samarbetsorgan är handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det övergripande målet är ett samhälle öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga.
www.hso.se

De handikappades riksförbund
En demokratisk organisation för människor med rörelsehinder som är politiskt och religiöst obunden.
www.dhr.se

Neurologiskt handikappades riksförbund
Din mötesplats kring att leva med en neurologisk sjukdom.
www.nhr.se


Samarbetspartners
Arbetsgivarföreningen KFO
Vi hjälper våra medlemmar i alla frågor som är arbetsgivarens ansvar. Vi är din externa resurs i arbetsgivarens dagliga frågor.
www.kfo.se

Kommunal
Kommunal är Sveriges största fackförbund med drygt 525 000 medlemmar. De flesta har kommuner och landsting som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag.
www.kommunal.se

Untitled Page
Vi möter varje person med den lyhördhet, ödmjukhet och ärlighet som krävs

Vi skapar Din assistans efter Dina önskemål, självklart är det Du som bestämmer vem som ska arbeta som Din personliga assistent (t ex. nära anhörig, god vän, eller utomstående person).

Vi strävar inte efter att bli störst, men väl det mest personliga assistansföretaget
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar