Untitled Page
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Vill Du ha oss som samordnare?

Vi på RamKab Investments AB är medvetna om att det kan vara svårt för Dig att byta anordnare. Orsaker kan vara många, Du kan vara osäker om Du vill ta risker (Du vet vad du har men inte vad Du får) eller det kan finnas annat mer invecklade orsaker. Därför erbjuder vi dig sekretess och diskretion i alla Dina frågor.

Så här kan det gå till:

Du kan ringa eller mejla till oss och ställa dina frågor utan någon som helst kompromiss.

Vi tar emot dina önskemål och ser om vi kan leva upp till dem.
Med ditt samtycke kan vi titta på hur ditt nuvarande avtal ser ut, hur dina personliga assistenter arbetar idag och om du vill göra några förändringar.

Vi lägger en stor vikt på en öppen dialog mellan oss, våra anställda och våra kunder för att snabbt kunna upptäcka problem och kunna lösa dem i ett tidigt skede.

Vi erbjuder alla våra brukare en månads uppsägningstid om det skulle visa sig att vårt koncept inte passar just dem.

Är du inte nöjd med den service Du får av din nuvarande assistent anordnare? Byt till oss!

Har du inte några assistenter idag eller är du på gång om att ansöka personliga assistans?

Kontakta oss
tfn. 0707-179600

Eller fyll i din intresseanmälan, sedan skicka till oss, så kontaktar vi dig.

Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar