Untitled Page

Lagtexter

Lag och förordning:

Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

LASS lag (1993:389) om assistansersättning

Försäkringskassans Vägledning om assistansersättning LSS-kommitténs slutbetänkande


Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar