Vad är LASS?

Lagen om assistansersättning - LASS
De personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan har rätt till assistansersättning. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.

Bestämmelser om assistansersättning regleras i Lagen om assistansersättning (LASS). Enligt LASS krävs att behovet av assistans är stadigvarande. Den som ansöker om assistans måste vara under 65 år.

Assistansersättning är en ekonomisk ersättning som ska täcka kostnaderna för personlig assistans. Som huvudregel betalas assistansersättning ut till den assistansberättigade men den kan också betalas ut till den som tillhandahåller assistansen (kommun, privat assistansföretag). Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna.

Hur många timmars assistansersättning man har rätt till avgörs individuellt efter prövning av behovet. Personlig assistans beslutad med stöd av LSS är kostnadsfri för den enskilde oavsett om behovet är över eller under 20 timmar i veckan
Untitled Page
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar