Untitled Page

Blanketter


Här har du några användbara blanketter som försäkringskassan vill att du skall använda när du söker något av nedanstående bidrag.

Blankett för ansökan om assistansersättning (förhöjt belopp)
Blankett för ansökan om assistansersättning
Blankett för ansökan om vårdbidrag
Blankett för ansökan om handikappersättning
Blankett för ansökan om bilstöd
Blankett för ansökan om anskaffningsbidrag - Bilstöd
Blankett för ansökan om bilstöd för dig som har barn med funktionsnedsättning
Blankett för ansökan om bidrag för reparation av en anpassning - bilstöd


Här har du några av försäkringskassans blanketter som du kan ha nytta av i samband med månadsredovisningen av assistansen.

Räkning för månadsredovisning
Blankett för tidsredovisning per assistent
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar