DU bestämmer, VI guidar

Personlig assistans bygger på kommunikation och förtroende i alla led, annars kommer det inte att hålla i längden. Detta är vi på RamKab Investments AB medvetna om och respekterar.

Det är viktigt för oss på RamKab Investments AB att Du känner att Du kan styra Din assistans, t ex vid anställning eller vid byte av assistenter.

Rekrytering
Du rekryterar själv eller Ramkab Investments AB erbjuder förslag på eventuella assistentkandidater som uppfyller dina krav, önskemål och vi presenterar dem till dig. Du kan intervjua dina assistenter själv och tillsammans med assistenten föra en dialog om och med vad och hur du behöver hjälp. Assistenten får introducera sig själv till dig och frågar dig sina funderingar. Efter intervjuen kan personen i fråga veta med vem hon/han ska jobba och under vilka förhållanden. På det sättet sparar vi alla tid och om ni accepterar att gå vidare med varandra, bygger ni ert framtida samarbete på omsesidigt överenskommesle som från början bygger på förståelse, intresse, vetskap, motivation och ärlighet. När ni båda har kommit överens, anställer vi din assistent och tar hand om administrationen.

Låg personalomsättning
RamKab Investments AB satsar på låg personalomsättning, därför vill vi att assistenten och brukaren kommer i kontakt med varandra i tidigt skede. Det är viktigt från början att arrangera intervjun så att brukaren och assistenten personligen möts. Efter detta möte vet assistenten vad förväntas av henne/honom och brukaren känner att han/hon har lagt fram sina önskemål och har delaktighet i beslutsprocessen. I slutändan har brukaren själv bestämmanderätten, därför är det bäst att se till att NI möts från början.

Utbildning
Du tillsammans med din assistent i samråd med oss kan komma överens om vilka utbildningar din assistent behöver. Sedan kan vi erbjuda lösningar och utbilda dina assistenter.


Nedan är flödesschema som illustrerar kommunikationen. Vi som samordnare (anordnare) och DU som brukaren (eller brukarrepresentant, dvs arbetsledaren) samarbetar med varandra där du ska ha sista ordet.
Untitled Page
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar