Untitled Page
Untitled Page
  Copyright © RamKab Investments AB  |  Stockholm. Sweden  |  Innehar F-skattsedel  |  Tel: +46 707 179600  |  info@ramkabinvestments.com
Varför RamKab Investments AB?

För att leva upp till vårt motto att ha individen i centrum, tycker vi att RamKab Investments AB måste uppfylla dessa krav:
Flexibilitet
Uppföljning
Kortare väg till beslutsfattande
Lättare, friktionsfri kommunikation
Både assistent och brukaren är våra kunder
Nöjd motiverad assistent, nöjd brukare och vice versa
DU väljer dina assistenter, VI rekryterar, anställer dem, sköter det administrativa
Månadsvist redovisat assistansersättningsbaserat belopp för dina assistenters omkostander (mycket lättare att planera dina aktiviteter)
Multi-kulturell, multi-nationell, service-orienterad assistans
(vi kan hjälpa dig att hitta assistent som talar ditt språk)
Resultat-orienterat
(VI finns till att lyssna på dig att lösa problem)
RamKab Investments AB strävar efter att inte ha fyrkantiga allmänna lösningar utan unika flexibla anpassningsbara lösningar och för att förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden följer vi upp varje fall.
Vill Du ha oss som samordnare?

Vi på RamKab Investments AB är medvetna om att det kan vara svårt för Dig att byta anordnare. Orsaker kan vara många, Du kan vara osäker om Du vill ta risker (Du vet vad du har men inte vad Du får) eller det kan finnas annat mer invecklade orsaker. Därför erbjuder vi dig sekretess och diskretion i alla Dina frågor.

Så här kan det gå till:

Du kan ringa eller mejla till oss och ställa dina frågor utan någon som helst kompromiss.

Vi tar emot dina önskemål och ser om vi kan leva upp till dem.
Med ditt samtycke kan vi titta på hur ditt nuvarande avtal ser ut, hur dina personliga assistenter arbetar idag och om du vill göra några förändringar.

Är du inte nöjd med den service Du får av din nuvarande assistent anordnare? Byt till oss!

Har du inte några assistenter idag eller är du på gång om att ansöka personliga assistans?

Kontakta oss
tfn. 0707-179600

Eller fyll i din intresseanmälan, sedan skicka till oss, så kontaktar vi dig.r
Individuella Lösningar, Personligt bemötande - Individuell anpassad personlig assistans med dina villkor - DU bestämmer VI guidar